Depressie bij vrouwen met autisme

Naar schatting krijgt de helft van de mensen met autisme in hun leven ooit te maken met een depressie. Bij de algemene bevolking is dat nog geen 20%. Vrouwen met een autismespectrumstoornis dus een grote kans op het hebben van sombere gedachtes. Dit komt grotendeels door de eenzaamheid die voortkomt uit het gevoel dat ze niet bij andere meiden of vrouwen van hun leeftijd passen of zich er niet bij horen. Na een tijdje zoeken ze de oorzaak van eenzaamheid bij hunzelf en beginnen negatieve gedachten te ontwikkelen.

Vrouwen die zich in het autismespectrum bevinden, krijgen vaak een verkeerde diagnose of worden pas een stuk later in hun leven gediagnosticeerd. Dit komt omdat ze goed zijn in het maskeren van hun autisme gerelateerde symptomen. Vaak lijken de kenmerken van autisme en overprikkeling op symptomen van andere psychische stoornissen zoals een depressie, angst, ADHD en persoonlijkheidsstoornissen. De onderliggende diagnose autisme wordt gemist of gezien als andere psychische problemen. Veel vrouwen met autisme geven aan dat ze vanuit de psychiatrie medicatie hebben gekregen voor hun problemen. In de meeste gevallen hielp deze medicatie niet wat vervolgens ook kan leiden tot meer verwarring en teleurstelling. Met name voor het vaststellen van de diagnose autisme, maar ook erna, delen veel vrouwen het gevoel dat veel mensen niet begrijpen hoe ze zich voelen. Hierdoor voelden ze zich erg alleen, wat uiteindelijk kan leiden tot een depressie.

Veel voorkomende symptomen bij een depressie

Bij een depressie heeft iemand niet alleen psychische klachten, er zijn vaak ook lichamelijke klachten aanwezig. Echter, deze lichamelijke klachten komen in de meeste gevallen wel voort uit de psychische klachten van iemand.

Voorbeelden van psychische klachten:

 • Aanhoudende gevoelens van verdriet of hopeloosheid
 • Neerslachtigheid en somberheid
 • Schuld, schaamte of gevoelens van waardeloosheid
 • Hulpeloosheid of ambivalentie ten aanzien van vaardigheden voor zelfzorg of zelfstandig leven
 • Verlies van interesse in dingen die je vroeger leuk vond
 • Rusteloosheid
 • Gedachten aan de dood, zelfbeschadiging of zelfmoordpogingen.

Voorbeelden van lichamelijke klachten:

 • Gebrek aan energie of constant moe zijn
 • Te veel of te weinig slapen
 • Eetproblemen (veel of juist weinig eten)
 • Duidelijke gewichtsverandering
 • Pijn, spijsverteringsproblemen en hoofdpijn.

Je anders voelen dan anderen leidt tot somberheid

Rond de middelbare school beginnen meiden vaak hun identiteit te ontwikkelen. Ze krijgen een beter beeld van zichzelf en ontwikkelen een eigen zelfbeeld. Ook worden ze bewust welke vriendschappen ze hebben en wat ze daarin belangrijk vinden. In deze ontwikkelingsperiode vergelijken veel meiden zich met andere meiden. Hierdoor krijgenze inzicht in waar ze goed in zijn, maar ook waar ze niet goed in zijn. Ze kunnen tot de realisatie komen dat ze bepaalde vaardigheden of eigenschappen missen of erin tekortschieten vergeleken met anderen. Dit kan hen het gevoel geven dat ze een buitenstaander zijn of ‘anders’ zijn dan de rest. Indien iemand sterk de focus legt op haar minder sterke punten ontstaan hardnekkige, negatieve gedachten die moeilijk door anderen te weerleggen zijn. Het gevolg hiervan is dat dit veel onzekerheid en sombere gedachten veroorzaakt.

Ook zijn heel wat vrouwen met autisme in hun leven weleens gepest. Hoewel de vrouwen graag binding willen maken met anderen en relaties willen opbouwen, worden ze vaak afgewezen of belachelijk gemaakt. Ook kan het voorkomen dat ze niet worden begrepen door leeftijdsgenoten. Vaak heeft dit te maken met een directe communicatiestijl of een gebrek aan oogcontact en gezichtsuitdrukkingen. Negatieve ervaringen omtrent pesten kunnen vaak nog een hele tijd na de pesterijen aanleiding zijn tot het hebben van sombere gevoelens en gedachten.

Bovendien kunnen veel tienermeiden, maar ook volwassen vrouwen met autisme geen aansluiting vinden met leeftijdsgenoten, hoe hard ze ook hun best doen. Ze houden niet van de activiteiten die andere leeftijdsgenoten doen. Ze zijn bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in daten, roddelen of hun uiterlijk. Vaak is het zo dat ze beter met jongens kunnen omgaan omdat die minder over gevoelens praten en het vaker of feiten hebben. Daarnaast ontwikkelen jongens op emotioneel gebied zich doorgaans later dan meiden van dezelfde leeftijd. Hierdoor voelen veel tienermeiden met autisme zich meer op hun gemak in deze vriendschappen.

Al met al leidt pestgedrag, een negatief zelfbeeld, sociale afwijzingen en jezelf anders voelen dan de rest tot verhoogde gevoelens van somberheid en vergroot de kans op de ontwikkeling van een depressie. Hierdoor voelen veel vrouwen met autisme zich vaak eenzaam wat de neiging tot isolatie of zelfs een geheel sociaal isolement vergroot.

Camouflagegedrag en sombere gevoelens

Veel tienermeiden en vrouwen met autisme proberen hun symptomen van autisme te maskeren. Dit doen zij doelbewust om ervoor te zorgen dat zij in de maatschappij passen en om te voorkomen dat andere mensen hun niet raar of gek vinden. Wellicht komt het je bekend voor: na een paar uur intensief het gedrag van anderen bestudeert en geïmiteerd te hebben, ben je totaal uitgeput. Je sociale batterij is leeg en je stort (mentaal) in.

Vaak zorgen dit soort overprikkelingen voor een toename van (heftige) emoties. Ook kan het voorkomen dat mensen zich na sociale gelegenheden schuldig voelen over zichzelf of schamen voor hun gedragingen.

Al met al leidt pestgedrag, een negatief zelfbeeld, sociale afwijzingen en jezelf anders voelen dan de rest tot verhoogde gevoelens van somberheid en vergroot de kans op de ontwikkeling van een depressie. Hierdoor voelen veel vrouwen met autisme zich vaak eenzaam wat de neiging tot isolatie of zelfs een geheel sociaal isolement vergroot.

Tot slot

Heb jijzelf, of een iemand in je nabije omgeving, last van gedachten over zelfbeschadiging of de dood of een zelfmoordpoging gedaan dan is het zeer belangrijk om direct hulp in te schakelen. Ga naar de dichtstbijzijnde medische hulppost of ga naar de website 113.nl en bel het gratis hulpnummer (0800-0113). Op de website kan je ook chatten met een hulpverleners mocht dat de voorkeur hebben. Dag en nacht is 113 bereikbaar.


Heb jij vaak last van depressieve gevoelens?

Laden ... Laden ...

Laat een reactie achter