Quiz over autisme

Mensen hebben verschillende ideeën en gedachten over autisme. Niet iedereen weet precies wat autisme is, hoe het dagelijks leven erdoor beïnvloed wordt en hoe mensen met autisme met de wereld om hen heen omgaan. Daarnaast zijn in de loop van de tijd vele fabels over autisme ontstaan die tot op de dag van vandaag nog steeds rondgaan. Onderstaande quiz leert je meer over autisme en bestaat in totaal uit 15 vragen. Vul de test in en kom te weten hoe het gesteld is met jouw kennis over autisme. Good luck!

Wat weet ik over autisme?

Vraag 1: Autisme wordt vaker gediagnosticeerd bij jongens dan bij meisjes.

Vraag 2: Autisme kan worden veroorzaakt door emotionele verwaarlozing.

Vraag 3: Alle mensen met autisme zijn genieën.

Vraag 4: Het aantal mensen dat gediagnosticeerd wordt met autisme neemt toe.

Vraag 5: Autisme komt wereldwijd evenveel voor.

Vraag 6: Er is maar één gen dat autisme kan veroorzaken indien het een mutatie ondergaat.

Vraag 7: Mensen met autisme begrijpen niet gemakkelijk wat andere mensen denken.

Vraag 8: Indien een familielid autisme heeft dan is de kans groter dat een ander familielid het ook heeft dan wanneer autisme niet in een gezin voorkomt.

Vraag 9: Autisme kan worden vastgesteld bij kinderen onder de 2 jaar.

Vraag 10: Mensen met autisme hebben allemaal een beneden gemiddelde intelligentie.

Vraag 11: Autisme wordt onder andere veroorzaakt door het BMR-vaccin.

Vraag 12: Mensen met autisme zijn altijd liever alleen.

Vraag 13: Mensen met autisme voelen emoties.

Vraag 14: Volwassenen met autisme zijn niet in staat om te werken.

Vraag 15: Het zien van beelden of personen die er in werkelijkheid niet zijn, is één van de criteria om te voldoen aan de diagnose autismespectrumstoornis.