Studeren

School- en studieactiviteiten kunnen bijzonder uitdagend zijn voor vrouwen met een autismespectrumstoornis. Sociale interacties, lawaaiige omgevingen, sterke geuren en veranderingen in lesroosters zijn onvermijdbaar. Ongestructureerde schooldagen, zoals lesuitval, vormen misschien wel de grootste uitdagingen. Sommige studenten met autisme hebben moeite om hun aandacht bij de les te houden, met het maken van aantekeningen of het teruglezen van hun handschrift. Anderen kunnen juist weer problemen ervaren met het organiseren en plannen van huiswerkopdrachten en toetsen.

Vrouwen met autisme kunnen een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie hebben. Desondanks dat brengt autisme wel uitdagingen met zich mee op het gebied van leren. Sommige leerproblemen kunnen door middel van vroegtijdige interventies goed aangepakt worden. Aan de andere kant kan autisme ook voordelen hebben omtrent het studeren. Sommige vaardigheden die veel voorkomen bij vrouwen met autisme kunnen het leren positief beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van een zeer goede focus. Een valkuil van deze vaardigheid kan zijn dat ze het overzicht verliezen.

Sterke focus

Vrouwen met autisme kunnen zich goed concentreren op details, maar hebben niet altijd het vermogen om het grote geheel te zien. Zij kunnen details van een onderwerp goed onthouden, maar de basisprincipes minder. Het maken van samenvattingen kan hierdoor lastig zijn aangezien het hierbij belangrijk is om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Problemen met taalontwikkeling

Er is een relatie tussen autisme en prevalentie van taalproblemen, al dan niet taalontwikkelingsstoornissen. Niet alleen studenten, maar ook vrouwen met autisme kunnen moeite hebben met taal. Het komt geregeld voor dat iemand een taalachterstand heeft, taal letterlijk opvat, zijn of haar taalgebruik niet past binnen de context van een gesprek of dat iemand niet goed onder woorden kan brengen wat hij of zij bedoelt. Dit kan communicatieproblemen veroorzaken.

Omgaan met veranderingen

Docenten die ziek zijn, lesuren die uitvallen of het skippen van de lunchpauzes om met je studiegroep aan de slag te gaan. Voorbeelden die onrust kunnen veroorzaken bij mensen met autisme, maar waar niet altijd aan te ontkomen valt.

Hoewel niet elke vrouw met autisme dezelfde behoeftes kent, kan over het algemeen de volgende aanpassingen baat hebben bij studenten met autisme:

  • dagelijkse routines aanhouden, zoals eettijden, rustpauzes, voor het slapen gaan lezen;
  • mogelijk veranderingen bespreken en zo nodig maatregelen treffen;
  • het plannen en oefenen van gesprekstechnieken en sociale vaardigheden
  • het gebruik van oordopjes of noise-cancelling headsets in de schoolgangen of kantine
  • de mogelijkheid om een rustige ruimte op te zoeken waar iemand tot rust kan komen
  • het visualiseren van instructies en lesstof
  • het overnemen van aantekeningen van een medestudent

Ken je iemand of zit jij zelf nog in de schoolbanken? Dan kan het boek ‘Survivalgids voor autistische studenten’ van Kinge Siljee jou mogelijk helpen. Met de komst van dit boek is er eindelijk een complete gids voor mensen met autisme die graag ondersteuning willen hebben tijdens het studeren. Er wordt onder andere beschreven hoe je effectief kunt studeren en hoe je vrienden kunt maken. Daarnaast worden diverse ontwerpen belicht die vaak samengaan met het student zijn, namelijk wonen, werken en jezelf motiveren.

Nieuwsgierig geworden? Bestel het boek Survivalgids voor autistische studenten van Kinge Siljee via Bol.com.