Sociaal contact

In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden wat de verschillen zijn tussen vrouwen en mannen met een autismespectrumstoornis met betrekking tot het sociale aspect. Volgens een onderzoek dat uitgevoerd is door Kreiser en White, vertonen vrouwen met autisme op veel criteria andere symptomen in vergelijking met mannen. Wat betreft de sociale communicatie hebben meisjes de neiging om in hun kindertijd vaker fantasiespel te spelen zoals ‘vader-en-moedertje’. Jongens daarentegen doen vaker dingen met elkaar. Daarnaast is de emotionele woordenschat van meisjes vaak beter ontwikkelt. De emotionele woordenschat is van belang om emoties te uiten en signalen te lezen die gevoelens van anderen weergeven.

Onderzoek heeft ook aangetoond dat vrouwen met autisme meer bewust zijn van hun sociale positie en meer verlangen naar sociaal contact. Daarnaast hebben ze de neiging om gedragingen en spraak van anderen na te bootsen en tekortkomingen te camoufleren. Qua vriendschappen hebben ze vaak één of twee goede vrienden terwijl mannen er meer oppervlakkige relaties op na houden.

Oorzaken verschillen tussen mannen en vrouwen

Je kunt je nu afvragen waarom er op sociaal gebied best veel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen met autisme. Een verklaring hiervoor is dat de maatschappelijke verwachtingen en normen in het algemeen hoger en veeleisender zijn voor vrouwen. Vanaf de kindertijd laten vrouwen intiemer gedrag zien en zijn gespreksvaardigheden, het tonen van empathie en de emotionele woordenschat beter ontwikkeld.

De verwachtingen van de maatschappij zorgen ervoor dat vrouwen met autisme een hoge druk ervaren om ‘normaal en gewoon ‘ over te komen. Om dit te kunnen, observeren zij vaak het gedrag van mensen uit hun omgeving en bootsen deze na. Ook worden zij in hun jeugd gestimuleerd om vaker aan gesprekken deel te nemen en hun eigen inbreng daarin te geven. Hierdoor ontwikkelen zij meer sociale vaardigheden dan mannen met autisme. Het gevolg hiervan is dat een autismespectrumstoornis snel over het hoofd wordt gezien bij vrouwen.

Als laatst wordt van vrouwen verwacht dat zij intieme relaties met anderen goed onderhouden en romantische relatie hebben. Al deze maatschappelijke verwachtingen en verplichtingen kunnen voor een hoge druk zorgen waardoor vrouwen geregeld hun grenzen overschrijden. Het gevolg hiervan is dat vrouwen vaak al op vroege leeftijd mentale klachten ontwikkelen, zoals een depressie.

Doordat van vrouwen al in de kindertijd veel op sociaal gebied wordt verwacht, ontwikkelen sociale vaardigheden bij vrouwen zich beter dan bij mannen met autisme. Toch ervaren vrouwen met autisme vaak in hun leven problemen op sociaal gebied.

Relaties onderhouden

Het onderhouden van een relatie is iets wat vrouwen met autisme geregeld lastig vinden. Naast het feit dat het veel inspanning vergt, hebben ze vaak minder de behoefte om sociale contacten aan te gaan. Desondanks is het absoluut mogelijk voor vrouwen om een goede vriendschap en een relatie te hebben. Het is hierbij belangrijk dat ze de ander goed kennen en er voldoende gemeenschappelijke interesses en hobby’s zijn.