Persoonlijkheidsstoornissen

Alle eigenschappen van een persoon vormen zijn of haar persoonlijkheid. Het is de wijze waarop iemand denkt, gedraagt en reageert. Persoonlijkheid wordt beïnvloed door ervaringen, omgeving, levenssituaties en erfelijke eigenschappen. Bij een persoonlijkheidsstoornis wijkt de manier van denken, voelen en gedragen af van de verwachtingen van de maatschappij. Bepaalde eigenschappen zijn zeer sterk aanwezig en kunnen in het leven problemen veroorzaken. Psychotherapie en medicatie kunnen de ernst van de verschijnselen sterk doen verminderen. Ook kan het zo zijn dat de ernst van de symptomen wisselt in bepaalde perioden. De ene periode heeft iemand meer last van klachten, de andere periode minder. Een persoonlijkheidsstoornis komt meestal in de vroege volwassenheid tot uiting en wordt wel eens verwisseld met autisme. Vrouwen met een autismespectrumstoornis hebben vaak moeite om met hun emoties om te gaan. Ze kunnen plotseling woede-uitbarstingen of huilbuien hebben en trekken zich terug als ze overprikkeld zijn. Deze emotionele reacties worden in de praktijk wel eens verward met neuroticisme, borderline-persoonlijkheidsstoornis of een andere psychische aandoening. Om deze reden is het veelvuldig voorgekomen dat vrouwen met eigenlijk een autismespectrumstoornis een verkeerde diagnose hebben gekregen.

Autisme én een persoonlijkheidsstoornis

Anderzijds kan een autismespectrumstoornis en een persoonlijkheidsstoornis ook samengaan. Het blijkt zelfs dat 48 tot 64% van de volwassenen met autisme te maken heeft met persoonlijkheidsproblemen of een persoonlijkheidsstoornis.

Ingrijpende gebeurtenissen en situaties waarin je je onveilig hebt gevoeld vergroten de kans op een persoonlijkheidsstoornis. Sommige onderzoekers vermoeden dat overvraging bij mensen met autisme en een niet passende leefomgeving, persoonlijkheidsproblematiek onder hen vergroot. Het zelfvertrouwen kan erdoor geschaad worden en overspannenheid ligt op de loer. Gebeurtenissen lijden er uiteindelijk toe hoe je over een bepaalde situatie denkt, voelt en doet. Wanneer je veel negatieve gebeurtenissen meemaakt, wordt het steeds lastiger om positief te blijven denken. Helaas ervaren vrouwen met autisme gemiddeld meer problemen in het leven dan mensen zonder autisme. Hierdoor hebben zij een grotere kans om naast autisme ook gediagnosticeerd te worden met persoonlijkheidsstoornis.   

Laten we afsluiten met een positief punt: met enige ondersteuning kunnen mensen met een persoonlijkheidsstoornis, net zoals mensen met autisme, een goed en gelukkig leven lijden. Therapie, coaching of een andere behandelmethode kan hen de juiste handvaten geven om met uitdagende situaties in het leven om te gaan.