Behandelingen

Met de juiste hulp kunnen veel vrouwen met autisme studeren, werken en relaties met anderen onderhouden. Een behandeling zorgt ervoor dat vrouwen beter kunnen omgaan met de symptomen van autisme. Er bestaat geen behandeling of medicijn dat autisme kan genezen.

Bij ongeveer 70% van de vrouwen met autisme is er sprake van één of meerdere bijkomende problemen, zoals angst, depressie, AD(H)D, stress, slapeloosheid, eetstoornissen en epilepsie. Ook indien er sprake is van bijkomende problematiek kan daar een behandeling voor worden ingezet. Voor de start van een behandeling is het belangrijk om te weten tegen welke problemen iemand aanloopt en in hoeverre deze problemen het dagelijks leven beïnvloeden. De keuze van een behandeling kan daardoor per persoon verschillen. Hieronder worden de behandelingen besproken die vaak worden ingezet bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Informatie over autisme (psycho-educatie)

Na het krijgen van de diagnose hebben veel vrouwen behoefte aan het krijgen van informatie en voorlichting over autisme. Bij psycho-educatie wordt voorlichting gegeven over wat autisme inhoudt en hoe men met autisme gerelateerde problemen kan omgaan of opgelost kunnen worden. Het doel van de behandeling is om inzicht te krijgen hoe autisme zich kan uiten en waardoor sommige gedragingen en gevoelens veroorzaakt worden. Daarnaast wordt vaak aandacht besteed aan het leren accepteren van de diagnose.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van gesprekstherapie waarbij men meer inzicht krijgt over de eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Vrouwen met autisme hebben vaak last van onbewust, negatieve gedachten die kunnen bijdragen aan emotionele problemen, depressies en angstklachten. Door CGT worden deze gedachten herkend, uitgedaagd en vervangen door meer realistische gedachten waardoor negatief en zelfbeschadigend gedrag kan worden verminderd. Het doel is dat negatieve gedachten worden omgebogen in positieve gedachten waardoor men in staat is om op een positieve manier naar zichzelf en de wereld te kijken.

Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstraining (SST) is een vorm van gedragstherapie die wordt gebruikt om sociale vaardigheden te verbeteren bij vrouwen met autisme. Er wordt gekeken waar beperkingen zijn in de sociale interactie met anderen.  Meestal wordt tijdens de behandeling focus gelegd op het ontwikkelen van de volgende vaardigheden:

  • het aangaan en het op gang houden van gesprekken
  • het maken van oogcontact
  • het begrijpen van emoties en gezichtsuitdrukkingen
  • het begrijpen van gebaren en lichaamstaal
  • het stellen van grenzen
  • het tonen van empathie naar anderen.

Gezinstherapie

Het belangrijkste kenmerk van gezinstherapie is dat mensen uit de directe omgeving zoals een partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren of vrienden betrokken worden bij de behandeling. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactie en hoe deze indien nodig verbeterd kan worden. Doordat bepaalde onderwerpen, problemen en moeilijkheden met elkaar besproken worden, kan men veel beter rekening met elkaar houden. Indien een partner bijvoorbeeld weet dat muziek te veel prikkels geeft bij iemand met autisme, kan hij of zij er rekening mee houden door bijvoorbeeld: een ander muziekgenre op te zetten of het geluid eenvoudigweg wat zachter zetten. Een persoon met autisme kan zelf ook wat aan de situatie doen door bijvoorbeeld een koptelefoon (met noise cancelling) op te zetten.

Groepsbehandeling

Groepstherapie is een therapievorm dat gegeven wordt in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, vaak acht tot tien, komt regelmatig bij elkaar onder begeleiding van een groepstherapeut. Tijdens de behandeling worden belangrijke veelal autisme gerelateerde onderwerpen met elkaar besproken. Een van de doelen van groepstherapie is om mensen met autisme bij elkaar te brengen zodat zij ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en nieuwe inzichten kunnen opdoen. Deelnemers vinden vaak herkenning bij elkaar, ervaren steun en kunnen veel van leren elkaar.

Mindfulness

Mindfulness is een vorm van meditatie waarbij het de kunst is om met je aandacht in het hier-en-nu te zijn. Veel mensen hebben constant gedachten in hun hoofd. Het overgrote deel van deze gedachten gaan over de toekomst: “Ik moet nog boodschappen doen”, “Morgen moet ik naar de fietsenmaker”, “Straks na het schoonmaken, bel ik even mijn ouders op”. Met mindfulness probeer je jouw aandacht te richten op hetgeen wat je op dat moment aan het doen bent. Alle andere gedachten laat je links liggen. Met mindfulness wordt over het algemeen geen expliciete vaardigheden aangeleerd, maar kan wel effectief zijn om stressklachten te verminderen en het psychisch welzijn te vergroten bij vrouwen met autisme.

Behandeling van comorbiditeit

​​​​​​​Bij vrouwen met autisme komen vaak ook andere problemen of stoornissen voor. Vrouwen met autisme kunnen last hebben van angst, somberheid, AD(H)D, stress, slapeloosheid, eetstoornissen en epilepsie. Om deze problemen onder controle te krijgen, kan in sommige gevallen gekozen worden om de aandacht niet op het autismespectrumstoornis te leggen, maar op het bijkomstige probleem. Toch wordt vaak wel gekozen om eerst een behandeling te starten die specifiek gericht is op het autismespectrumstoornis, aangezien in theorie dan vaak bijkomstige (comorbiditeit) problemen verminderen.