Depressie

Een depressie is een psychische aandoening die gepaard gaat met aanhoudende gevoelens van verdriet en hopeloosheid. De sombere stemming duurt langer dan twee weken duurt en verdwijnt niet vanzelf. Veel mensen ervaren perioden waarin ze zich somber voelen, maar dit betekent niet meteen dat iemand depressief bent. Wanneer je je weken of maanden achter elkaar verdrietig voelt, kan er sprake zijn van een depressie.

In het algemeen zijn de symptomen voor zowel vrouwen met autisme als voor alle andere mensen hetzelfde. Veel voorkomende symptomen bij een depressie zijn: het hebben van een laag zelfbeeld, gevoelens van hulpeloosheid, moeheid, geen energie hebben, sociale terugtrekking, een gebrek om activiteiten te ondernemen, angstgevoelens en slaapproblemen. Wanneer iemand met autisme een depressie heeft, kunnen bepaalde kenmerken van autisme meer op de voorgrond treden. Hierbij kun je denken aan: een toename van repetitief gedrag, meer obsessief gedrag, zelfbeschadiging en vermijding van sociale activiteiten. Ook kunnen er veranderingen optreden in de omgang met andere mensen.

Elk persoon kan in zijn of haar leven een depressie krijgen. Wel is het zo dat verschillende onderzoeken aantonen dat mensen met autisme een grotere kans hebben op het krijgen van een depressie in vergelijking met mensen zonder autisme. De kans op een depressie is ook groter indien:

  • er een familiegeschiedenis is van depressie;
  • een stressvolle levensgebeurtenis is voorgekomen (sterfgeval, trauma, pesten);
  • iemand weinig sociale contacten heeft of daarin veel problemen ervaart;
  • iemand moeite heeft om gevoelens te herkennen en te uiten;
  • angstgevoelens aanwezig zijn.

Bij een depressie is in de meeste gevallen behandeling en ondersteuning vanuit de omgeving nodig om te kunnen herstellen. In sommige gevallen wordt medicatie voorgeschreven om de depressie aan te pakken. Verder kan het voor vrouwen met autisme en een depressie helpen om:

  • structuur in de dag aan te brengen;
  • (oude) routines te handhaven;
  • tijd door te brengen met vrienden of familie;
  • ontspannings- of mindfulness oefeningen uit te voeren;
  • activiteiten te ondernemen die rustgevend en ontspannend zijn, zoals: muziek luisteren, tv kijken, tuinieren of wandelen.