Verslaving

Elk persoon kan in zijn of haar leven een verslaving ontwikkelen. Er zijn veel dingen waaraan iemand verslaafd kan raken, zoals alcohol, drugs of computergames. Verslaving komt waarschijnlijk net zo vaak voor bij mensen met autisme als bij mensen zonder autisme. Onderzoek wijst wel uit dat mensen die zowel autisme als AD(H)D hebben, een grotere kans hebben om een verslaving te ontwikkelen. Indien iemand in je familie of een goede vriend een verslaving heeft, is de kans groter dat je zelf ook een verslaving ontwikkeld.

Wat is een verslaving?

Verslaving is een ziekte waar iemand veel bezig is met een drug of activiteit die gepaard gaat met hevige verlangens. Het niet innemen van de drug of het niet uitvoeren van de handeling roept negatieve gevoelens en gedachtes op. Bij een verslaving gaat het meestal om een chemische stof die invloed heeft op het centraal zenuwstelsel, maar het kan ook gaan om een game- of gokverslaving. Bekende verslavende middelen zijn: alcohol, drugs en nicotine. Een werk-, internet-, of shopverslaving wordt door velen ook als een verslaving gezien, Mensen zoeken hierbij hun toevlucht in een activiteit en besteden daar (over)uren aan. Op deze manier proberen zij hun eigen angsten en problemen te ontlopen.

Mensen ontwikkelen vaak een verslaving als ze problemen in hun leven ervaren of een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Een verslaving helpt om op korte termijn met deze moeilijkheden om te gaan. Op de lange termijn zal het echter alleen maar meer problemen veroorzaken. Zo kunnen mensen door hun verslaving veel geld kwijtraken, gezondheidsproblemen krijgen en relaties en vriendschappen verliezen. Daarnaast kunnen de executieve functies van een persoon verminderen. Dit wil onder andere zeggen dat de concentratie, het organisatievermogen, de planningsvaardigheden en emotieregulatie afnemen.

Autisme en verslaving

Sociale situaties kunnen een hele uitdaging zijn voor mensen met autisme. Het voeren van gesprekken, onderhouden van vriendschappen, non-verbale communicatie, etc. Het kan voor veel stress, onvoorspelbaarheid en onzekerheid zorgen. Om deze gevoelens de baas te blijven, kunnen mensen met autisme hun toevlucht zoeken in alcohol of drug om sociale situaties gemakkelijker en verdraagbaarder te maken. Verdovende middelen zorgen ervoor dat mensen met autisme zich zelfverzekerder voelen, beter in staat zijn om met prikkels om te gaan en gemakkelijker in gezelschap functioneren. Mensen vinden meer aansluiting en vallen daardoor minder snel buiten de boot.

Ook kan alcohol en drugs gebruikt worden om kenmerken van autisme, zoals een hoge gevoeligheid voor sensorische prikkels en sociale angsten, beter te beheersen. Gedurende een dag ontvangen vrouwen met autisme namelijk veel prikkels. Het ontvangen van een grote hoeveelheid prikkels is erg vermoeiend en kan zorgen voor gevoelens van angst en agressie. Het gebruik van bijvoorbeeld een drug kan ervoor zorgen dat de chaos in het hoofd afneemt.

Niet alleen wanneer sprake is van overprikkeling, maar ook bij onderprikkeling kan een verslaving voorkomen. Bij onderprikkeling gaan vrouwen juist op zoek naar prikkels en sommige middelen kunnen deze behoefte aan prikkels vervullen. Zo kan bijvoorbeeld xtc gebruikt worden om meer sensaties te voelen.

Therapie

Een verslaving gaat vaak niet vanzelf over en om deze de baas te worden, moet onderliggende problematiek worden aangepakt. Wanneer een behandeling gestart wordt, is het aan te raden een therapeut te zoeken die ervaring heeft met autismespectrumstoornissen. De reden hiervan is dat gespecialiseerde therapeuten meer kennis hebben over de oorzaken van verslavingen bij mensen met autisme. In de praktijk zie je namelijk vaak dat een andere oorzaak ten grondslag ligt voor de verslaving in vergelijking met mensen zonder een autismespectrumstoornis.

Wat te doen bij een verslaving?

Neem iemand in vertrouwen en vertel je verhaal. Ook is het raadzaam om langs de huisarts te gaan om daar je strubbelingen te delen. De huisarts kan passende hulp voor je zoeken en ervoor zorgen dat je de juiste begeleiding krijgt.

Vermoed je dat iemand in je omgeving een verslaving heeft, ga dan met diegene in gesprek. Wanneer je opmerkt dat de verslaving wordt erkend en diegene open staat voor hulp, dan is het de juiste tijd om professionele hulp in te schakelen. Begin met het maken van een afspraak bij de huisarts.