Werk

Voor vrouwen met een autismespectrumstoornis kan het moeilijk zijn om een ​​betaalde baan te vinden. Minder dan de helft van de volwassenen met autisme heeft een baan. Velen van hen hebben een deeltijdbaan of doen werk waarvoor ze overgekwalificeerd zijn. Een flink aantal volwassenen werkt als vrijwilliger of doet hier een daar een klus voor kennis of familielid.

In vergelijking met andere sollicitanten moet iemand met autisme meestal meer hobbels doorstaan om een sollicitatieronde door te komen. Het kan namelijk zo zijn dat een werkgever een extra gesprek wil of van tevoren wil bekijken hoe iemand functioneert op de werkvloer. Ook de sterke verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden die nodig zijn bij een sollicitatiegesprek, zijn een struikelblok voor veel mensen met autisme. Mensen met autisme worden vaak benadeeld als het gaat om het krijgen en behouden van een baan door een gebrek aan kennis, begrip en steun van anderen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen met autisme minder snel aan een baan komen, namelijk:

  • Sociale angst
  • Hoge gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving
  • Inflexibiliteit
  • Moeite met het omgaan van kritiek
  • Moeite om eigen gedachten en bedoelingen onder woorden te brengen
  • Moeite om met anderen samen te werken

Meer interesse in mensen met autisme

Het goede nieuws is dat steeds meer werkgevers ​​openstaan om iemand met autisme in dienst nemen. Zij zien in dat vrouwen met autisme ook zeer sterke kwaliteiten kunnen hebben die ten gunste zijn voor een bedrijf. Vrouwen met autisme hebben vaak gewenste eigenschappen voor werkgevers, waaronder een hoge intelligentie, veel toewijding voor het werk, het leveren van hoge kwaliteit, out-of-the-box denken en een scherpe aandacht voor details. Helaas zijn weinig werkgevers op de hoogte van deze kwaliteiten doordat in de maatschappij vaak een ander beeld van autisme wordt geschetst.

Een positieve ontwikkeling is dat een aantal bedrijven in de technologische industrie zich inspant om mensen met autisme aan een baan te helpen. Dit doen zij door programma’s te implementeren die het sollicitatieproces makkelijker moet maken en de nodige ondersteuning biedt tijdens hun dienstverband. Op deze manier willen bedrijven de baankans vergroten voor mensen met autisme.

Het in kaart brengen van jouw eigen sterke en minder sterke kanten, kan helpen wanneer je op zoek bent naar een baan. Als je weet welke problemen een belemmering kunnen vormen op de werkvloer, kun je trainingen of stages volgen om de benodigde vaardigheden beter te ontwikkelen.