Daten en liefde

Romantische relaties kunnen complex en ingewikkeld zijn voor elk mens. Maar voor vrouwen met autisme zijn romantische relaties net wat complexer en onvoorspelbaarder. Hoewel ze veel behoefte hebben aan liefde en intimiteit, weten ze vaak niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Ze kunnen subtiele signalen van hun date of partner over het hoofd zien wat kan leiden tot conflicten of gekwetste gevoelens.

De meeste vrouwen met autisme doen ongelooflijk hun best om een ​​goede partner te zijn. Vaak ten gevolge van henzelf: ze raken uitgeput door alle lastige en onvoorspelbare signalen. Het is te vergelijken met het lezen van een boek waarbij je per zin de helft van de woorden te zien krijgt. Het doel is om het boek uit te lezen en te begrijpen, maar dat wordt lastig als je grote stukken van het verhaal mist.

Emoties uiten

Het is een veel voorkomende misvatting dat vrouwen met autisme geen emoties kunnen voelen of uiten. Sterker nog: vaak zijn vrouwen met een autismespectrumstoornis juist zeer empathisch waardoor ze heel goed emoties van anderen kunnen aanvoelen. Het verschil is dat deze emoties niet altijd op hun gezicht af te lezen zijn of dat ze moeite hebben om ze te uiten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in een relatie. Wanneer een vrouw te weinig emotie toont in gesprekken kan dit een partner boos maken. Gevoelens lijken dan geïnterpreteerd te worden als onverschillig terwijl dit meestal niet het geval is.

Sterke interesse in een relatie

Veel vrouwen met autisme zijn vaak erg gepassioneerd over een onderwerp of hebben een specifieke interesse waar ze veel tijd en energie in investeren. Ze kunnen er minutenlang over praten. Vaak reikt deze extreme passie en interesse zich ook uit tot hun relatie. Heb je ooit grappen gemaakt over een vriend die onlangs verliefd is geworden en over niets anders kan praten of denken? Dat is vergelijkbaar met hoe een persoon met autisme kan denken over hun speciale interesse en liefdesleven.

Positieve punten van een partner met autisme

Hoewel mensen met autisme over het algemeen meer hobbels op de weg tegenkomen wanneer zij een relatie met een ander aangaan, kunnen zij ook van onschatbare waarde zijn voor de partner. Hieronder staan enkele eigenschappen die partners vaak naar voren brengen. Mijn partner met autisme…:

  • is zachtaardig en zorgzaam;
  • is aantrekkelijk op een bijzondere manier;
  • is zeer creatief;
  • heeft veel bewondering voor mij;
  • kan op elk moment interessante feiten vertellen;
  • geeft niet snel op;
  • blijft in veel situaties een koele kikker;
  • is een doorzetter;
  • heeft aparte humor.

Seksualiteit

Onderzoek suggereert dat vrouwen met een autismespectrumstoornis zichzelf vaker dan mensen zonder autisme identificeren als aseksueel. Zij hebben minder seksueel verlangen en zijn minder seksueel actief. Ook identificeren vrouwen met autisme zich vaker als lesbienne en biseksueel (of homoseksueel bij mannen). Het percentage dat niet heteroseksueel is, loopt uiteen van 15 tot 35% en hebben een normale tot hoge intelligentie. Als we kijken naar de algehele bevolking dan is zo’n 4,5 % van de mensen niet heteroseksueel. Opmerkelijk is dat een Nederlands onderzoek concludeert dat maar 57% van de vrouwen met autisme aangeven hetero te zijn, vergeleken met 82% bij mannen met autisme. Vrouwen gaven aan zich meer aangetrokken te voelen tot beide geslachten, maar ook tot geen van beiden.

Tenslotte hebben mensen met autisme of kenmerken ervan, meer kans om transgender te zijn in vergelijking tot de algehele bevolking. Onderzoek laat zien dat het percentage twee tot drie keer zo hoog is bij mensen met autisme. In verhouding geven ook meer mensen met autisme aan zich niet te kunnen identificeren als man evenzo als vrouw (non-binair).