Perfectionisme

Veel vrouwen met autisme zijn perfectionistisch. Ze leggen de lat voor zichzelf erg hoog. Ze willen geen fouten maken en willen hun taken altijd zo goed mogelijk uitvoeren. Mensen met autisme en die daarnaast perfectionistisch zijn, hebben vaak de overtuiging dat hun werk perfect moet zijn. Als het eindresultaat niet voldoet aan hun verwachtingen, hebben ze in hun ogen gefaald. Dit laatste wordt ook wel zwart-witdenken genoemd. Daarnaast vinden veel vrouwen het lastig om grenzen te stellen. Het kennen van de eigen grenzen en het op tijd aangeven ervan, is noodzakelijk om te veel en langdurige stress te voorkomen.

Veel mensen met perfectionisme hebben het gevoel dat mensen hen alleen aardig vinden als ze alles goed doen. Dit geldt ook voor vrouwen met autisme. Daar komt bij dat zij sociale situaties niet altijd goed begrijpen of onhandig kunnen overkomen op anderen. Om negatieve gevoelens te compenseren vergroten zij de prestatiedruk voor zichzelf.

Het vragen van hulp wanneer zij tegen problemen aanlopen, is ook niet altijd even gemakkelijk voor mensen met autisme. Want wanneer vraag je om hulp, hoe doe je dat en bij wie? Houd altijd in gedachten dat je waardevol bent om wie je bent en niet door wat je hebt bereikt in het leven. Wees niet alleen aardig voor anderen, maar ook een beetje voor jezelf.

Persoonlijkheid

Perfectionisme kan ook (deels) een persoonlijkheidseigenschap zijn. Vrouwen met autisme hebben vaak een sterk oog voor details. De kleinste onbenulligheden kunnen nog verbeterd worden. In sommige situaties is dit zeer handig, maar het kan ook het perfectionisme voeden. Ook blijven vrouwen met autisme vaker hangen in bepaalde gedachten. Het loslaten ervan is voor hen lastig. Het gevolg hiervan is dat ze continu piekeren over hun eigen handelen en bij alles zich afvragen of het wel goed genoeg is. Dit roept angst op waardoor nog zorgvuldiger gewerkt wordt om fouten te vermijden. Mensen hebben een te sterk verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen bezwijken onder de faalangst en onzekerheid die zij zichzelf opleggen. Wanneer de lat geregeld te hoog wordt gelegd, vreet dit energie. Voor je het weet ligt een (autistische) burn-out op de loer.