De zogenoemde ‘autistische burn-out’

De term ‘autistische burn-out’ wordt veel gebruikt bij mensen met autisme die zich totaal uitgeput voelen doordat zij elke dag erg hun best doen om zo normaal mogelijk te functioneren in de maatschappij. Het verschil van een burn-out bij mensen met autisme is dat de burn-out niet zozeer voortkomt door werk(omstandigheden), maar eerder door een chronische overbelasting van sensorische prikkels die de hersenen niet op tijd kunnen verwerken voordat de volgende prikkels zich alweer aanbieden. Na een tijdje veroorzaakt dit zoveel stress en spanningsklachten dat zij fysiek, mentaal en emotioneel uitgeput zijn.

Vaak wordt op het werk en bij andere gelegenheden, zoals verjaardagen, niet genoeg rekening gehouden met de behoeften van mensen met autisme. Denk bijvoorbeeld aan (harde) muziek, felle lichten en omgevingsgeluiden. Op den duur stapelen de emoties zich op en is even rust nemen niet meer voldoende om verder te kunnen gaan.

Burn-out komt vooral voor bij vrouwen met een autismespectrumstoornis die beschikken over gemiddelde tot sterke taalvaardigheden en cognitieve functies. Daar komt bij dat het vaker gezien wordt bij vrouwen die werken of naar school gaan.

Wat is een ‘autistische burn-out’?

Zoals veel aspecten bij autisme, varieert de ernst en de wijze waarop een burn-out tot uiting komt van persoon tot persoon. Sommige mensen met autisme ervaren het als een overweldigend gevoel van lichamelijke uitputting. Daarnaast kunnen ze meer moeite hebben met het beheersen van hun emoties en zijn vatbaarder voor uitbarstingen van woede of verdriet. Een burn-out kan ook sterke gevoelens van angst teweegbrengen en bijdragen aan het ontstaan van een depressie en suïcidaal gedrag. Daarnaast nemen symptomen van autisme vaak toe, zoals: repetitief gedrag, een verhoogde gevoeligheid voor sensorische prikkels en moeite om met veranderingen om te gaan.

Een burn-out leidt soms tot verlies van vaardigheden. Een vrouw met autisme die gewoonlijk sterke verbale vermogens heeft, kan bijvoorbeeld plotseling merken dat ze niet meer kan praten. Dit komt omdat de hersenen volop bezig zijn om de binnengekomen informatie te verwerken; geen capaciteit is over voor sommige andere functies.

Hoe is het begrip autistische burn-out ontstaan?

Er is nog maar weinig onderzoek uitgevoerd onder mensen met een autismespectrumstoornis en het voorkomen van een burn-out. Onderzoekers zijn zich pas de afgelopen vijf jaar gaan verdiepen in het dit fenomeen bij mensen met autisme. Deelnemers die gediagnosticeerd zijn met de stoornis en een burn-out hebben (gehad) worden gevraagd naar hun ervaringen. Op deze manier hopen onderzoekers meer te weten te komen hoe een burn-out zich manifesteert bij mensen met autisme. 

Onderzoek naar de ‘autistische burn-out’ komt voort uit de groeiende vraag aan zelfhulp binnen de autismegemeenschap. Dit heeft geleid tot het doen van meer onderzoek naar de prevalentie van burn-outs onder volwassenen met autisme. Helemaal nieuw is het onderwerp niet. Sommige onderzoekers en veel ouders zien namelijk vaak dat kinderen met autisme instortingen kunnen hebben of vaardigheden verliezen wanneer ze overweldigd zijn door de input van vele prikkels.

Oorzaken van een burn-out

Een burn-out is vaak een gevolg van het camoufleren of maskeren van autisme gerelateerde symptomen en gedragingen. Dit wordt gedaan om aan de buitenwereld te verbergen dat ze autisme hebben waardoor ze soms anders kunnen reageren of gedragen dan de gemiddelde Nederlander. Voorbeelden van camouflerend gedrag zijn: repetitief gedrag onderdrukken, het zichzelf dwingen tot het maken van oogcontact en ingeprente zinnen gebruiken tijdens ‘smalltalk’ gesprekken. Deze strategieën kunnen vrouwen met autisme helpen in hun werk en relaties, maar vergen een enorme inspanning.

Een burn-out kan ook het gevolg zijn van overprikkeling. Hierbij krijgt iemand te veel prikkels binnen van bijvoorbeeld geluid, geuren, aanrakingen of licht. De hersenen kunnen al die prikkels niet snel genoeg verwerken.

Herstellen van een burn-out

Hoe iemand snel kan herstellen van een burn-out hangt af van de persoon en soms hoe de burn-out tot stand gekomen is. Allereerst is het belangrijk om jezelf van de situatie te verwijderen die de burn-out heeft veroorzaakt. Na een middag met veel sociale interactie kun je jezelf terugtrekken in een kamer waar je alleen kunt zijn om uit te rusten. Hoeveel tijd nodig is om te herstellen verschilt per keer en per persoon. Er gaan verhalen rond van vrouwen met autisme die een burn-out hebben gehad waarvan de klachten jarenlang aanhielden. Dit zijn echter wel uitzonderlijke situaties. Een burn-out kan vaker voorkomen naarmate een vrouw ouder wordt. Ook het herstel duurt dan vaak langer.

Een ​​burn-out voorkomen

Het hebben van zelfkennis is belangrijk om een burn-out te kunnen voorkomen. Vrouwen met autisme kunnen na verloop van tijd leren welke situaties de kans vergroten om een burn-out te krijgen. Ze kunnen ook letten op mogelijke voortekenen van een burn-out. Sommige vrouwen met autisme geven namelijk aan dat ze zich niet verbonden voelen met hun lichaam of een tunnelvisie ervaren voordat een heuse burn-out zich voordoet. Het hebben van zelfkennis is nuttig om op voorhand actie te ondernemen en grenzen te stellen. Zo kan iemand van tevoren nadenken hoelang diegene wil blijven tijdens een spelletjesavond met vrienden of na terugkomst van een reis een hersteldag inlassen voordat men weer aan de slag moet op het werk. Soms kunnen bedrijven ook een handje helpen om overprikkeling of een burn-out voor te zijn. Mogelijkheden zoals pre-boarding van een vliegtuig of (deels) thuiswerken zijn ook een optie.


Laat een reactie achter