Burn-out en Autisme

Burn-out is een intense fysieke, mentale of emotionele uitputting. Vaak is het bij mensen met een autismespectrumstoornis een gevolg van een te lange tijd navigeren in een wereld die gemaakt is voor mensen zonder een (psychische) stoornis. Er worden (te hoge) verwachtingen gesteld waar zij niet altijd aan kunnen voldoen of te veel energie kosten.

Mensen met autisme zijn doorgaans gevoeliger voor het krijgen van een burn-out. Het komt voornamelijk voor bij volwassenen met autisme die goede cognitieve en taalvaardigheden hebben en die werken of studeren. De volgende eigenschappen kunnen een risicofactor zijn voor het krijgen van een burn-out:

 • een groot doorzettingsvermogen;
 • hooggevoeligheid;
 • een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • een grote winnaarsmentaliteit;
 • een lage zelfwaardering.

Door langdurige stress en een te hoge werkdruk kan iemand een burn-out krijgen. Ook veel mensen die denken dat het hen niet snel zal overkomen, kunnen een burn-out krijgen. Wanneer je klachten hebt van een burn-out is het in alle gevallen verstandig deze serieus te nemen. Vaak wordt gedacht dat de klachten vanzelf overgaan wat helaas in de praktijk zelden het geval is. Dit komt omdat aan de huidige situatie niets of weinig wordt veranderd.

Klachten bij een burn-out

Naast het feit dat iemand met een burn-out mentaal is uitgeput, komen l ook vaak lichamelijke klachten om de hoek kijken. Voor mensen met autisme kan het moeilijk zijn om (voor)tekenen te herkennen wanneer het psychisch minder goed gaat. Daarom kan het monitoren van lichamelijke klachten een belangrijke rol spelen in het op tijd signaleren van overbelasting of een eventuele burn-out. Lichamelijke klachten die vaak voorkomen zijn:

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Pijnlijk gevoel op de borst
 • Hartkloppingen
 • Oorsuizingen
 • Pijn in de buik of een opgeblazen gevoel
 • Last van spijsvertering

Bovenstaande lichamelijke klachten worden veroorzaakt doordat een lange tijd stressklachten zijn genegeerd en door een overmaat van het stresshormoon cortisol in het lichaam. 

Hoe wordt een burn-out ervaren?

Net zoals symptomen in het autismespectrum sterk kunnen variëren, varieert ook de uiting van een burn-out sterk per persoon. Sommige mensen met autisme ervaren het als een overweldigend gevoel van fysieke uitputting. Vaak hebben ze meer moeite hebben met het beheersen van hun emoties dan voorheen en zijn ze vatbaarder voor uitbarstingen van emoties zoals verdriet of woede. Burn-out kan zich manifesteren als intense angst of bijdragen aan depressief of suïcidaal gedrag. Kenmerken van autisme kunnen toenemen, zoals repetitief gedrag, verhoogde gevoeligheid voor sensorische prikkels en moeite met het omgaan van veranderingen. Soms kan een burn-out lijden tot een verlies van vaardigheden: een vrouw met autisme die doorgaans verbaal zeer vaardig is, kan bijvoorbeeld merken dat ze plotseling niet meer kan praten.

Hoe is het begrip burn-out ontstaan?

Er zijn maar weinig studies die een burn-out bij mensen met een autismespectrumstoornis hebben onderzocht. Autisme-onderzoekers zijn zich pas de afgelopen vijf jaar meer bewust geworden van burn-out als fenomeen. Ze hebben meer kennis opgedaan door gesprekken te voeren met mensen die gediagnosticeerd zijn met autisme. De groeiende vraag naar zelfhulpbij een burn-outheeft ook geleid dat meer onderzoekers zich verdiepen in het onderwerp. 

Wat veroorzaakt een burn-out?

Burn-out is vaak een gevolg van het camoufleren of maskeren van gedragingen. Het is een strategie waarbij mensen met autisme zich zo gewoon mogelijk willen gedragen door bijvoorbeeld ingestudeerde teksten voor sociale praatjes te gebruiken, zichzelf dwingen om oogcontact te maken of repetitief gedrag onderdrukken. Deze tactieken kunnen mensen met autisme helpen in hun werk en relaties, maar vergen vaak wel veel inspanning.

Een burn-out kan ook het gevolg zijn van chronische zintuiglijke overstimulatie, het moeten jongleren met meerdere taken tegelijkertijd of stress die veroorzaakt wordt door onverwachte veranderingen. Vaak is niet één oorzaak aan te wijzen bij een burn-out en spelen meerdere factoren mee. Daarnaast is bijvoorbeeld stress in de thuissituatie, (chronische) ziekten en financiële status factoren die vaak stress geven en daardoor kunnen bijdragen aan een burn-out.

Hoe herstellen mensen met autisme van een burn-out?

Per persoon verschilt hoe het herstelproces van een burn-out verloopt. De ernst van de burn-out en bijbehorende klachten zijn daarbij van invloed. Een eerste stap in het herstelproces is het minimaliseren van stressvolle situaties. Meestal neemt het herstelproces wel wat tijd in beslag en is (psychische) begeleiding nodig. In de praktijk komt het weleens voor dat de burn-out zo heftig is dat zij daar jarenlang van moeten herstellen.

Kan een ​​burn-out voorkomen worden?

Zelfkennis speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van een burn-out. Door te onderzoeken welke situaties veel prikkels en stress veroorzaken, kan overprikkeling of erger, een burn-out, voorkomen worden. Andere signalen kunnen ook een voorbode zijn dat iemand een burn-out tegemoet loopt: sommige mensen met autisme geven aan dat ze zich niet verbonden voelen met hun lichaam of ervaren een tunnelvisie.

Met zelfkennis kan men strategieën ontwikkelen om vroegtijdig een burn-out te voorkomen. Het minimaliseren van stressvolle situaties, zoals het op tijd verlaten van sociale gelegenheden of het doen van boodschappen tijdens rustige momenten, zijn hier enkele voorbeelden van. Wanneer men goed luistert naar de eigen gevoelens en lichaamssignalen kan chronische stress sterk verminderd worden.

De autistische burn-out

Een burn-out bij mensen met autisme wordt vaak ook wel een autistische burn-out genoemd en komt zowel voor bij mensen die werken als bij mensen die niet werken. Het verschil met een ‘normale burn-out’ is dat mensen met autisme veelal proberen hun autistische gedrag te camoufleren en te compenseren. Ook verwachtingen uit de omgeving, onverwachte gebeurtenissen, snelle veranderingen, onbegrip, gebrek aan kennis en moeite met het stellen van grenzen verhogen de kans op een autistische burn-out. Deze risicofactoren kunnen op den duur leiden tot overbelasting, angstklachten, somberheid of andere problemen.

Voorheen werd gedacht dat interventies voornamelijk gericht moesten zijn om autistisch gedrag te normaliseren, maar tegenwoordig wordt vooral de nadruk gelegd op het accepteren van eigen persoonlijkheidskenmerken. Ook gedachten omtrent wat anderen van jou denken of vinden, zijn belangrijk om aan te pakken bij het herstel van een autistische burn-out.


Heb je interesse in meer informatie over een autistische burn-out? Klik dan hier en hier voor meer informatie.


Laat een reactie achter