Opname door psychische problemen bij vrouwen met autisme

Meer dan 22 procent van de vrouwen met autisme is voor 26-jarige leeftijd weleens in het ziekenhuis opgenomen geweest wegens de gevolgen van een psychiatrische aandoening. Dit percentage is ongeveer vijf keer hoger dan voor vrouwen zonder een autismespectrumstoornis en bijna twee keer hoger dan voor mannen met autisme.

Het aantal opnames voor psychische problemen onder vrouwen met autisme is nogal schokkend hoog en geeft aanleiding tot uitgebreideronderzoek. De onderzoeksresultaten van hoofdonderzoeker Martini zijn gepresenteerd op 13 mei 2022 tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de International Society for Autism Research.

Een ander onderzoek uit 2021 waarbij gebruik werd gemaakt van een Deens gezondheidsregister, analyseerde ook de medische gegevens van zo’n 16.000 mensen met autisme. Zowel vrouwen als mannen tot 16 jaar werden in het onderzoek betrokken. Ook in dat onderzoek kwam naar voren dat psychische opnames onder mensen met autisme hoger is vergeleken met de rest van de bevolking. De nieuwe studie uit 2022 laat echter zien dat het aantal opnames in het bijzonder voor vrouwen aanzienlijk hoog is. Het is de eerste grote studie die hiernaar onderzoek heeft gedaan.

De periode voor het 25e levensjaar is een kritisch moment in de jonge volwassenheid. In deze leeftijdsfase worden veelal psychische stoornissen gediagnosticeerd waaronder bijvoorbeeld autisme. In het onderzoek was meer dan 60 procent van de vrouwen met autisme op 25-jarige leeftijd al gediagnosticeerd met een psychiatrische aandoening. Bij vrouwen zonder een autismespectrumstoornis is dit maar 14 procent.

De gegevens voor het onderzoek zijn afkomstig van ongeveer 1,3 miljoen mensen die tussen 1985 en 1997 in Zweden zijn geboren. 21.000 mensen daarvan hadden autisme waarvan 7100 vrouwen. In totaal zijn dertien verschillende psychiatrische diagnoses geanalyseerd waaronder angststoornissen, depressie, slaapstoornissen en zelfbeschadiging.

De resultaten zijn zorgwekkend, maar ook zeer interessant voor nader onderzoek. Vervolgonderzoek kan op basis van deze uitkomsten bijvoorbeeld onderzoeken wat de voortekenen zijn van een ziekenhuisopname en wat ertoe heeft geleid dat mensen met autisme in zo’n ver stadium zijn gekomen.

De bevindingen laten vooral zien dat er een grote behoefte is voor goede geestelijke gezondheidszorg onder vrouwen met autisme. Velen blijven onder de radar of trekken aan de bel wanneer psychische klachten ernstig uit de hand lopen.


Laat een reactie achter