2 APRIL 2022 – Wereld Autisme Dag

Wereld Autisme Dag is een internationaal erkende dag die jaarlijks op 2 april terugkomt. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor alle mensen met een autismespectrumstoornis en de naasten ervan. Ook onderzoek, diagnostiek, behandeling en acceptatie worden die dag extra in het daglicht gezet. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besliste op 18 december 2007 om 2 april uit te roepen tot Wereld Autisme Dag.

De nationale dag werd aangenomen in de raad op 1 november 2007 en aangenomen op 18 december 2007. Het werd voorgesteld door de vrouw Moza bint Nasser, de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties uit Qatar, en gesteund door alle lidstaten.

Het NVA (De Nederlandse Vereniging voor Autisme) organiseert jaarlijkse de autismeweek en vindt plaats van zaterdag 2 april tot en met zaterdag 9 april. Zij organiseren diverse evenementen die veelal op locatie worden gehouden (zie hier). Ook andere evenementen worden die dag georganiseerd en kan je via deze link terugvinden.


Laat een reactie achter