Tag Wereld Autisme Dag 2022 NVA

2 APRIL 2022 – Wereld Autisme Dag

Wereld Autisme Dag is een internationaal erkende dag die jaarlijks op 2 april terugkomt. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor alle mensen met een autismespectrumstoornis en de naasten ervan. Ook onderzoek, diagnostiek, behandeling en acceptatie worden die dag extra…