Tag autisme en SPD

Prikkelverwerking onder de loep

Mensen met autisme zijn vaak zeer gevoelig voor prikkels uit hun omgeving. Een hoge sensorische gevoeligheid betekent dat hun zintuigen, waarmee je kunt zien, horen, voelen, ruiken en proeven, gemakkelijk overbelast raken. Het hebben van een hoge gevoeligheid voor sensorische…