Tag autisme en depressie

Depressie bij vrouwen met autisme

Naar schatting krijgt de helft van de mensen met autisme in hun leven ooit te maken met een depressie. Bij de algemene bevolking is dat nog geen 20%. Vrouwen met een autismespectrumstoornis dus een grote kans op het hebben van…