Tag autisme bij vrouwen symptomen

De genderkloof tussen mannen en vrouwen

Autisme treft niet alleen jongens en mannen, alhoewel onderzoek naar de aandoening zich nog steeds voornamelijk richt op hen. Sommige wetenschappers beginnen eindelijk vrouwen en non-binaire mensen bij hun onderzoeken te betrekken. Hierdoor wordt steeds meer duidelijk dat autisme zich…