De genderkloof tussen mannen en vrouwen

Autisme treft niet alleen jongens en mannen, alhoewel onderzoek naar de aandoening zich nog steeds voornamelijk richt op hen. Sommige wetenschappers beginnen eindelijk vrouwen en non-binaire mensen bij hun onderzoeken te betrekken. Hierdoor wordt steeds meer duidelijk dat autisme zich anders openbaart bij vrouwen en verklaart mogelijk waarom een stuk minder vrouwen gediagnosticeerd zijn met een autismespectrumstoornis. In dit bericht zijn enkele feiten over autisme en de verschillen ervan tussen mannen en vrouwen, opgesomd.

Algemene feiten:

 • Autisme komt voor bij 1 op de 42 jongens en 1 op de 189 meisjes (cijfers uit Amerika).
 • Er worden minder vrouwen dan mannen met autisme gediagnosticeerd.
 • Veel meer mannen met een gemiddeld IQ of hoger zijn de afgelopen jaren gediagnosticeerd met autisme. De grote toename is alleen bij mannen te zien. Vrouwen zijn niet vaker gediagnosticeerd.
 • Steeds meer onderzoeken laten zien dat de verschillen tussen man en vrouw niet alleen een gevolg zijn van biologische verschillen, maar ook veroorzaakt door een onvermogen om autisme te herkennen bij vrouwen.
 • Veel meisjes en vrouwen die eigenlijk autisme hebben, worden niet gediagnosticeerd aangezien maar weinig onderzoek is uitgevoerd onder hen.
 • De symptomen waaraan autisme op een vroege leeftijd herkent kan worden, zijn gebaseerd op symptomen bij jongens. 
 • In veel onderzoeken naar autisme hebben alleen maar mannen deelgenomen.
 • Van alle deelnemers waarvan een hersenscan is gemaakt ten behoeve van onderzoek naar autisme, was maar 12,5% vrouw.
 • Veel vrouwen met autisme zijn verlegen of angstig en vertonen minder waarneembare gedragsproblemen dan mannen. Hierdoor worden ze gemakkelijk over het hoofd gezien door professional of verkeerd gediagnosticeerd. 
 • Vrouwen waarvan het IQ lager is dan gemiddeld hebben of vrouwen die waarneembare gedragsproblemen vertonen, worden eerder gediagnosticeerd met autisme.
 • Een gemiddeld of bovengemiddeld IQ verkleint de kans op een diagnose van autisme meer bij meisjes dan bij jongens.
 • Professionals diagnosticeren minder meisjes met autisme dan jongens. Ook wanneer symptomen evenveel aanwezig zijn.
 • De gemiddelde tijd tussen de eerste waarneembare symptomen en het stellen van de diagnose autisme was langer voor vrouwen dan voor mannen.
 • Aspecten van de ontwikkeling kunnen achterblijven aangezien iemand geen passende behandeling krijgt. Er is een verhoogd risico op een depressie en angstgevoelens. Daarnaast verwijt iemand zijn of haar problemen vaak aan zichzelf toe wat een negatieve invloed heeft op de mentale gezondheid.
 • Veel vrouwen blijven onder de radar tot hun 20e à 30e. Wanneer een vrouw een relatie of kinderen heeft dan wordt autisme sneller over het hoofd gezien. Ook is dit het geval wanneer een vrouw een sterke interesse heeft in een doorsnee onderwerp zoals make-up, muziek of mode.
 • Al met al is weinig informatie beschikbaar over vrouwen met een vermoeden van een autismespectrumstoornis.

Gevolgen van een gemiste of late diagnose:

 • vermijden van sociale situaties;
 • afwijzingen door leeftijdsgenoten;
 • verminderd prestatieniveau (op bijv. school of werk);
 • een verminderde mentale gezondheid;
 • een groter risico op gedragsproblemen zoals angst en depressie.

Meiden met een gemiddeld tot een hoog IQ hebben:

 • minder speciale interesses;
 • betere oppervlakkige sociale vaardigheden;
 • betere taal- en communicatievaardigheden;
 • minder last van hyperactiviteit en agressie.  

Wil je weten of jij wellicht in het autismespectrum valt, klik dan hier om naar de vragen van de AQ-test te gaan.


Laat een reactie achter