De AQ-test is nu online

Psycholoog Simon Baron-Cohen en zijn collega’s hebben het Autismespectrum Quotiënt (AQ) in 2001 ontwikkeld. De AQ test bestaat uit vijftig vragen en geeft aan in hoeverre iemand kenmerken van autisme vertoont. Er zijn drie versies van de AQ test, namelijk een versie voor kinderen van 4 tot 11 jaar oud, een versie voor jongvolwassenen met een leeftijd van 12 tot 15 jaar en een versie voor volwassenen die ontwikkeld is voor de leeftijdscategorie van 16 jaar en ouder. De test is ontworpen voor mensen met een gemiddeld intelligentieniveau en hoger. De test wordt vaak gebruikt voor zelfdiagnose van autismespectrumstoornissen, maar is niet bedoeld als diagnostische test.

De opmaak van de test

De test bestaat uit 50 vragen waarvan elke vraag vier meerkeuzeantwoorden bevat. De meerkeuzeantwoorden variëren van “helemaal mee eens” tot “helemaal mee oneens”. Ongeveer de helft van de vragen is geformuleerd om ​​”mee eens” te beantwoorden en de andere helft “mee oneens”. Iemand scoort één punt voor elke vraag die enigszins of volledig als een kenmerk van autisme wordt beschouwd.

De 50 vragen hebben globaal betrekking op vijf verschillende categorieën die verband houden met autismespectrumstoornissen. Deze vijf categorieën zijn: sociale vaardigheden, communicatievaardigheden, verbeelding, aandacht voor detail en omgaan met veranderingen.

Wil jij weten in hoeverre jij symptomen van autisme vertoond? Klik dan hier om naar de test te gaan.

De test als diagnostisch hulpmiddel

In onderzoeken scoorden mensen zonder autisme gemiddeld 16,4 punten. Mannen scoorden hierbij iets hoger dan vrouwen (17 versus 15 punten). De volwassenen die gediagnosticeerd zijn met een autismespectrumstoornis scoorden gemiddeld 32 of meer punten. Hierdoor hebben de onderzoekers vastgesteld dat een score van 32 of meer als een mogelijke indicatie geldt voor een autismespectrumstoornis. Hoewel de test in het algemeen wordt gebruikt voor zelfdiagnose waarschuwen de makers dat de test niet een diagnostisch middel is. Er wordt aan iedereen geadviseerd die een hoge score heeft en in het dagelijks leven problemen ondervindt, professionele hulp in te schakelen.

Goed om te weten

De test is dus geen middel om een diagnose vast te stellen. Het geeft alleen een indicatie in hoeverre u kenmerken van autisme vertoont. Een hoge score op de test betekent daarom niet direct dat u autisme heeft, evenals een lage score niet meteen uitsluitsel geeft.

Om definitief een diagnose vast te stellen zijn meerdere onderzoeken nodig. De diagnose autismespectrumstoornis kan alleen vastgesteld worden door een psychiater of psycholoog. Raadpleeg bij een vermoeden van een autismespectrumstoornis de huisarts. Hij of zij kan u naar de juiste persoon of instelling doorverwijzen.


Laat een reactie achter